nama korea , jepang dan mandarin berdasarkan tanggal lahir

Nama Korea Berdasarkan Tanggal Lahir

Nama marga kamu diambil dari angka terakhir Tahun Kelahiran

 • 0 : Park
 • 1 : Kim
 • 2 : Shin
 • 3 : Choi
 • 4 :
 • 5 : Kang
 • 6 : Han
 • 7 : Lee
 • 8 : Sung
 • 9 : Jung

Nama tengah, diambil dari Bulan Kelahiran

 • 1 : Yong
 • 2 : Ji
 • 3 : Je
 • 4 : Hye
 • 5 : Dong
 • 6 : Sang
 • 7 : Ha
 • 8 : Hyo
 • 9 : Soo
 • 10 : Eun
 • 11 : Hyun
 • 12 : Rae

Nama kamu sendiri (nama panggilan), diambil dari Tanggal Lahir

 • 1 : Hwa
 • 2 : Woo
 • 3 : Joon
 • 4 : Hee
 • 5 : Kyo
 • 6 : Kyung
 • 7 : Wook
 • 8 : Jin
 • 9 : Jae
 • 10 : Hoon
 • 11 : Ra
 • 12 : Bin
 • 13 : Sun
 • 14 : Ri
 • 15 : Soo
 • 16 : Rim
 • 17 : Ah
 • 18 : Ae
 • 19 : Neul
 • 20 : Mun
 • 21 : In
 • 22 : Mi
 • 23 : Ki
 • : Sang
 • 25 : Byung
 • 26 : Seok
 • 27 : Gun
 • 28 : Yoo
 • 29 : Sup
 • 30 :
 • 31 : Sub

Contoh : 29 Maret 1999

1999 : 9 : jung
maret : 3 : je
29 : Sup
jung je sup


Nama Jepang Berdasarkan Tanggal Lahir

Nama depan diambil dari angka terakhir tahun kelahiran

 • 0 : sakurai
 • 1 : momo
 • 2 : ginichi
 • 3 : kugou
 • 4 : hideyashu
 • 5 : zen
 • 6 : koukei
 • 7 : sikaku
 • 8 : komozaku
 • 9 : shinji

Nama tengah diambil dari Tanggal Kelahiran (Nama tengah dan belakang digabung)

 • 1 : mitsu
 • 2 : kou
 • 3 : mina
 • 4 : ikki
 • 5 : sudo
 • 6 : zen
 • 7 : shika
 • 8 : kage
 • 9 : kaze
 • 10 : kimi
 • 11 : gaka
 • 12 : shu
 • 13 : hi
 • 14 : kumo
 • 15 : shimi
 • 16 : haru
 • 17 : koda
 • 18 : shon
 • 19 : yama
 • 20 : bon
 • 21 : uzu
 • 22 : shin
 • 23 : yumi
 • : gyn
 • 25 : shige
 • 26 : ran
 • 27 : shou
 • 28 : geru
 • 29 : neko
 • 30 : janko
 • 31 : to

Nama belakang diambil dari Bulan Kelahiran (nama tengah dan belakang di gabung)

Perempuan >> Laki-laki

 • 1 : rinko >> kun
 • 2 : ki >> tora
 • 3 : mira >> ko
 • 4 : ri >> masa
 • 5 : miki >> rou
 • 6 : mi >> tou
 • 7 : ringo >> koda
 • 8 : ka >> yori
 • 9 : mori >> da
 • 10 : suki >> raku
 • 11 : muki >> ka
 • 12 : yuki >> jin

Contoh : 29 maret 1999

1999 : 9 : Shinji
maret : 3 : Neko
29 : Mira

Nama China Berdasarkan Tanggal Lahir

Nama Depan diambil dari Angka Terakhir Tahun Kelahiran

 • 0 : Huang
 • 1 : Choi
 • 2 : Lee
 • 3 : Wen
 • 4 : Lim
 • 5 : Qie
 • 6 : Zhang
 • 7 : Liu
 • 8 : Xian
 • 9 : Ma

Nama Tengah diambil dari Bulan Kelahiran

 • 1 : Zi
 • 2 : Kong
 • 3 : Gin
 • 4 : Ma
 • 5 : Chao
 • 6 : Han
 • 7 : Mei
 • 8 : Nan
 • 9 : Sun
 • 10 : You
 • 11 : Hou
 • 12 : Rin

Nama Belakang diambil dari Tanggal Kelahiran

 • 1 : Lian
 • 2 : Xun
 • 3 : Man
 • 4 : Choi
 • 5 : Ming
 • 6 : Yao
 • 7 : Quan
 • 8 : Lian
 • 9 : Yi
 • 10 : Ge
 • 11 : Zhuo
 • 12 : Ren
 • 13 : Lie
 • 14 : Yu
 • 15 : Jian
 • 16 : Wei
 • 17 : Ping
 • 18 : Zhong
 • 19 : Liang
 • 20 : Bei
 • 21 : Yuan
 • 22 : Dun
 • 23 : Zhang
 • : Kou
 • 25 : Mei
 • 26 : Ran
 • 27 : Chi
 • 28 : Dong
 • 29 : Shin
 • 30 : Kwok
 • 31 : Ren

Contoh : 29 Maret 1999

  1999 >> 9 : Ma
maret >> 3 : Gin
  29: shin
Itu Berarti, Nama Koreaku Chinaku adalah Huang Zi Yao